• 215-555-7015

  • Ο αξιόπιστος συνεργάτης SOFTONE

  • info@digitalsupport.gr

  • Download Remote
Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την  εγκατάσταση  οποιασδήποτε μορφής τοπικών δικτύων υπολογιστών, με τη δυνατότητα συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών.

Το Προσωπικό της Digital Support αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την  εγκατάσταση  οποιασδήποτε μορφής τοπικών δικτύων υπολογιστών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της μετέπειτα συντήρησής τους και η υποστήριξη των χρηστών.

Εφόσον ζητηθεί, μπορούμε να αναλάβουμε και την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για την εγκατάσταση του δικτύου.