• 215-555-7015

  • Ο αξιόπιστος συνεργάτης SOFTONE

  • info@digitalsupport.gr

  • Download Remote
Πραγματοποιούμε μελέτη μηχανογράφησης μικρών, μεγάλων εταιρειών με σκοπό την παρουσία ολοκληρωμένων λύσεων για την καλύτερη δυνατή απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης σας.

Συγκεκριμένα η εταιρία μας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :

  • Μελέτη, προμήθεια και οργάνωση για πλήρη εγκαταστάση συστημάτων μηχανογράφησης
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογιστικών προγραμμάτων (ERP, CRM) της Softone.
  • Remote connection με την εταιρεία σας (VPN)
  • Εγκατάσταση λογισμικού και υλικού για την αυτοματοποίηση γραφείου
  • Software και Hardware inventory και αυτοματοποίηση και δημιουργία backup λύσεων
  • Αποκατάσταση αρχείων (Recovery) και DRS (Disaster Recovery Services)
  • Διάγνωση και επισκευή ή αντικατάσταση Hardware